Omgivelser, 2014

Pakhuset

Beton, armeringsstål

kunst, art
kunst, art